TO NIE SĄ MOJE DŁUGI >>>

ANTYKOMUNIZMEM
POWINIEN ZAJĄĆ SIĘ INTERPOL!!!

Mam pytanie…

Miesiąc: marzec 2024

„Sojusznik odwraca się od Kremla. Ostra reakcja rosyjskiego MSZ” [interia.pl]

„Obecność 102. rosyjskiej bazy wojskowej i rosyjskiej straży granicznej jest jedyną realną gwarancją suwerenności Armenii” – twierdzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji. Przedstawiciele resortu nie ukrywają swojego oburzenia po publikacji dokumentu „Pogłębienie stosunków UE z Armenią: więcej Europy w Armenii, więcej Armenii w Europie”.

W komunikacie opublikowanym na stronie rosyjskiego MSZ odniesiono się do raportu opublikowanego przez organizację „Sieci Przyjaciół Armenii”. 

W dokumencie przygotowanym pod przewodnictwem byłego sekretarza generalnego NATO Andersa Fogha Rasmussena wskazano kierunek polityki władz w Erewaniu, który powinien być realizowany, by poprawić stosunki Armenii z krajami Unii Europejskiej. W tekście wspomniano między innymi o wprowadzeniu ruchu bezwizowego dla obywateli Armenii.

Tego typu rozwiązania nie spodobały się Moskwie. Tamtejsze MSZ w serii komunikatów wyraziło negatywny stosunek do ewentualnych zmian w polityce rządu Nikoli Paszyniana.Jak stwierdzono, będzie to miało negatywne stosunki dla bezpieczeństwa i gospodarki kraju.

„Autorzy starają się obiecać wprowadzenie ruchu bezwizowego z Unią Europejską, co doprowadzi do znacznego odpływu młodej i aktywnej zawodowo ludności do Europy. Negatywnie wpłynie to na gospodarkę i bezpieczeństwo Armenii. To widać na przykładach Gruzji, Mołdawii, Ukrainy” – napisano.

Rzekome problemy gospodarcze i społeczne to niejedyny problem, przed którym ostrzega Armenię rosyjski resort spraw zagranicznych. Według dyplomatów kraje Unii Europejskiej zmuszą rząd Paszyniana do wydalenia z kraju rosyjskich żołnierzy, co będzie poważnym zagrożeniem dla jego suwerenności.

„Obecność 102. rosyjskiej bazy wojskowej (w mieście Giurmi – red.) i rosyjskiej straży granicznej jest jedyną realną gwarancją suwerenności Armenii. To, że ich wycofanie w jakiś sposób wzmocni potencjał militarny republiki jest niebezpieczną demagogią” – stwierdzają.

„Propozycje bezpieczeństwa wyrażone w dokumencie („Pogłębienie stosunków UE z Armenią: więcej Europy w Armenii, więcej Armenii w Europie” – red.) są sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Według raportu Erywań powinien opuścić Euroazjatycką Unię Gospodarczą, której głównym beneficjentem jest Armenia (…) Unia Europejska postrzega kraj jedynie jako źródło zapasów i zysków” – dodano.Zdaniem przedstawicieli rosyjskiego MSZ „raport cynicznie wywołuje daleko idące nastroje antyrosyjskie, antyazerbejdżańskie i antytureckie”, a jego celem jest spowodowanie podziału narodów zamiast ich pojednanie. 

interia.pl
Tagi:    

Mnie się to kojarzy z III RP

Dywersja – niszczące działanie wojenne na zapleczu, element z arsenału walki mający na celu odwrócenie uwagi przeciwnika. Działanie z ukrycia w celu osłabienia obronności lub gospodarki nieprzyjaciela w czasie wojny czy też wrogiego państwa w czasie pokoju. Dezorganizacja sił przeciwnika, polegająca na niszczeniu lub uszkadzaniu zasobów zbrojnych wroga.

Dywersyjny sabotaż – działania bojowe na zapleczu i tyłach wojsk przeciwnika, mające na celu utrudnienie mu działalności na froncie. Dywersja to jeden z podstawowych elementów strategii wojny partyzanckiej.

Dywersja gospodarcza – ma na celu długofalowe i systematyczne niszczenie struktur gospodarczych przeciwnika. Polegać może na niszczeniu obiektów gospodarczych i ich unieruchamianiu, jak też przechwytywaniu dokumentacji technicznej.

Dywersja polityczna (dywersja ideologiczna) (podburzanie ang. subversion) – zespół wypracowanych naukowo form i metod w przestrzeni ideologicznego oddziaływania (działania psychologiczne, operacje psychologiczne, wojna psychologiczna), kultury i propagandy dla spowodowania określonej atmosfery w społeczeństwie przez manipulację, dezinformację, a przez to podważenie wiary w dotychczasowy dorobek i program polityczny państwa. Ma znaczący wpływ na niszczenie morale żołnierza, patriotyzmu społeczeństwa.

Wikipedia

Tagi:        

Długotrwałe osłabianie gospodarki jakiegoś państwa [Copilot]

Długotrwałe osłabianie gospodarki jakiegoś państwa może mieć poważne konsekwencje zarówno dla jego obronności, jak i dla sytuacji ekonomicznej obywateli. Oto kilka kluczowych aspektów związanych z tym zagadnieniem:

  1. Bezpieczeństwo militarno-gospodarcze:
  • Obronność kraju jest ściśle związana z kondycją jego gospodarki. Jeśli gospodarka jest osłabiona, to może wpłynąć na zdolność państwa do finansowania swoich sił zbrojnych, modernizacji sprzętu wojskowego i utrzymania odpowiedniego poziomu obronności.
  • Zadłużenie państwa może prowadzić do ograniczenia możliwości inwestowania w obronność. Wysokie koszty obsługi długu mogą odbierać środki, które mogłyby być przeznaczone na potrzeby wojska.
  1. Wpływ na obywateli:
  • Inflacja i podwyżki stóp procentowych mogą wynikać z nadmiernego zadłużenia państwa. To z kolei może prowadzić do spadku siły nabywczej obywateli, a także destabilizacji gospodarki.
  • Bezrobocie i spowolnienie gospodarcze mogą wpłynąć na jakość życia ludzi, prowadząc do trudności finansowych, braku perspektyw zawodowych i społecznych napięć.
  1. Wyzwania globalne:
  • Pandemia COVID-19 i inne czynniki, takie jak zmiany klimatyczne czy konflikty zbrojne, mogą przyczynić się do długotrwałego osłabiania gospodarek państw na całym świecie ¹²³.

Warto podkreślić, że zrównoważone zarządzanie finansami publicznymi jest kluczowe dla równowagi między obronnością a rozwojem gospodarczym. Unikanie nadmiernego zadłużenia i dbanie o stabilność finansów państwa to wyzwanie, które wymaga odpowiedzialnego podejścia i strategicznego planowania.

Źródło: Konwersacja za pomocą usługi Bing, 29.03.2024
(1) Osłabianie gospodarki i finansów państwa godzi w obronność kraju.
(2) Silne i długotrwałe spowolnienie gospodarki uderzy w kraje rozwijające się.
(3) Pięć zagrożeń dla światowej gospodarki w 2022 roku.

obrazek
sadurski.com

„Władimir Putin zmienił prawo. Rosja sięga po największych kryminalistów” [radiozet.pl]

„Parszywa dwunastka”

emotka

W czerwcu 2023 roku w Rosji przyjęto prawo, które zwalniało z odpowiedzialności karnej oskarżonych oraz skazanych za drobniejsze przestępstwa, jeśli wyjechali walczyć na Ukrainie. 23 marca 2024 roku Władimir Putin rozszerzył to prawo i objął amnestią kryminalistów, którzy, jak donoszą rosyjskie media, mogli być skazani za m.in. ludobójstwo.

Czytaj więcej na radiozet.pl
Tagi:

Terrorysta w domu

Moja matka została przez służby tajne wytresowana na terrorystkę. Gdy czegoś ode mnie potrzebuje, jest słodka jak miód. Trudzę się spełniając jej prośbę, a po piętnastu minutach rzyga jadem, bo potknęła się (jakimś cudem!) na moich upchniętych w kąciku przedpokoju pantoflach. Częstuje mnie cukierkiem lub zaczyna “koleżeńską” rozmowę, a po chwili z byle powodu przeobraża się w potwora. Nie przyjmuje żadnych argumentów — ona zawsze jest dobra, a ja zawsze jestem zła. Ciska się, wrzeszczy, miota obelgami.  

Do terrorystów się strzela! 

Ten kocioł rodzinny to ma być zemsta za Stalina? To przecież Zachód układał się ze Stalinem, a więc pretensje powinien Zachód mieć do siebie! Nie opłakiwaliście na Zachodzie narodów z tego powodu, że znalazły się pod dominacją Sowietów. Opłakiwaliście nasze sukcesy! Były Wam solą w oku! Do dziś wyniszczacie nas, aby ukryć fakt, że Blok Wschodni odnosił sukcesy. Wyniszczacie nas, aby zafałszować historię.

W mojej sprawie Zachód popełnił matematyczny błąd: PRL to nie to samo co armia Pol Pota, a ja nie jestem podobna do bojowników Wietkongu!

Tagi:        

„Tyle zarobili członkowie podkomisji Antoniego Macierewicza. Astronomiczne kwoty” [onet.pl]

Na liście wypisano zarobki 32 osób. Ich wysokość jest bardzo zróżnicowana. Najgorzej zarabiający członek miał zainkasować nieco ponad 19 tys. zł. Z kolei rekordzista miał otrzymać ponad 900 tys. zł. Nie podano jednak, w jakim czasie osoby zasiadające w podkomisji zarobiły takie kwoty. Według wstępnych analiz prace podkomisji smoleńskiej kosztowały łącznie ok. 33 mln zł.

Czytaj więcej na onet.pl

Wyłudzili. I co dalej?

Tagi:

DO M… – Adam Mickiewicz [1823]

Precz z moich oczu!… posłucham od razu,
Precz z mego serca!… i serce posłucha,
Precz z mej pamięci!… nie tego rozkazu
Moja i twoja pamięć nie posłucha.

Jak cień tym dłuższy, gdy padnie z daleka,
Tym szerzej koło żałobne roztoczy, –
Tak moja postać, im dalej ucieka,
Tym grubszym kirem twą pamięć pomroczy.

Na każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.

Czy zadumana w samotnej komorze
Do arfy zbliżysz nieumyślną rękę,
Przypomnisz sobie: właśnie o tej porze
Śpiewałam jemu tę samę piosenkę.

Czy grają w szachy, gdy pierwszymi ściegi
Śmiertelna złowi króla twego matnia,
Pomyślisz sobie: tak stały szeregi,
Gdy się skończyła nasza gra ostatnia.

Czy to na balu w chwilach odpoczynku
Siędziesz, nim muzyk tańce zapowiedział,
Obaczysz próżne miejsce przy kominku,
Pomyślisz sobie: on tam ze mną siedział.

Czy książkę weźmiesz, gdzie smutnym wyrokiem
Stargane ujrzysz kochanków nadzieje,
Złożywszy książkę z westchnieniem głębokiem,
Pomyślisz sobie: ach! to nasze dzieje…

A jeśli autor po zawiłej probie
Parę miłośną na ostatek złączył,
Zagasisz świecę i pomyślisz sobie:
Czemu nasz romans tak się nie zakończył?…

Wtem błyskawica nocna zamigoce:
Sucha w ogrodzie zaszeleszczy grusza
I puszczyk z jękiem w okno zalopoce…
Pomyślisz sobie, że to moja dusza.

Tak w każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.

„Wybory w Rosji. Centralna Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki” [rp.pl]

Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej podała wyniki głosowania, po którym kolejną kadencję jako prezydent Rosji rządzić będzie Władimir Putin.

Obecny prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin zdobył w wyborach 87,28 proc. głosów — podała w poniedziałek po południu na swojej stronie internetowej Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej, po podliczeniu danych ze 100 proc. protokołów komisji obwodowych. Na drugim miejscu znalazł się Nikołaj Charitonow, kandydat Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, z wynikiem 4,31 proc. głosów. To drugi raz, gdy Charitonow zajmuje drugie miejsce, za Putinem, ale w 2004 roku oficjalne poparcie dla niego wyniosło 13,7 proc. Na trzecim miejscu wybory ukończył Władisław Dawankow z partii Nowi Ludzie (3,85 proc.). Czwartym i ostatnim kandydatem był Leonid Słucki, przewodniczący Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (3,20 proc.).

Oficjalnie do urn poszło 77,44 proc. Rosjan uprawnionych do głosowania.

Czytaj więcej na rp.pl / msn.com
Tagi:
Page 1 of 3
1 2 3

"ZIELONY ŁAD"
SPOSÓB NA PRZELUDNIENIE NASZEJ PLANETY:
LUDOŻERSTWO

This will close in 4 seconds